Výber jazyka

Tiráž

J. D. Flügger
Pobočka spoločnosti Brillux GmbH & Co. KG
Bredowstr. 12
22113 Hamburg

alebo P.O Box:
P.O. Box 740 208
22092 Hamburg
Telefónne číslo: 00800 35834400 (bezplatné)
E-mail: info(at)schoener-wohnen-farbe.com
 
Obchodný register: Okresný súd Münster HRA 3194
IČ DPH DE 336 5729 2084
Zastupuje vedenie podniku:
Peter König, Robert König, Michael Thompson
 
Upozornenie
Na všetky použité fotografie, grafiky, logá, texty, videá a všetky ostatné súčasti tejto webovej stránky sa vzťahujú autorské práva spoločnosti J. D. Flügger a sú vlastníctvom spoločnosti J. D. Flügger, 22092 Hamburg.

Akékoľvek ďalšie použitie materiálu je bez písomného povolenia neprípustné.

Logo SCHÖNER WOHNEN-Farbe je registrovaná ochranná známka a vzťahuje sa na ňu ochrana známky.  
J.D. Flügger výslovne upozorňuje na skutočnosť, že staré údaje sú bez záruky a akákoľvek záruka za chybné, neúplné alebo zastarané informácie je vylúčená.

Upozorňujeme, že zobrazenie farebných odtieňov môže byť skreslené z dôvodu rôznych nastavení monitora a tlačiarne.

Na záväzné objednanie farebného odtieňa použite originálnu vzorku v predajni.