Výber jazyka

Data protection declaration

Zodpovedná

J. D. Flügger
Pobočka spoločnosti Brillux GmbH & Co. KG
Bredowstr. 12
22113 Hamburg

alebo P.O Box:
P.O. Box 740 208
22092 Hamburg
Telefónne číslo: 00800 35834400 (bezplatné)
E-mail: info(at)schoener-wohnen-farbe.com
 
Obchodný register: Okresný súd Münster HRA 3194
IČ DPH DE 336 5729 2084
Zastupuje vedenie podniku:
Peter König, Robert König, Michael Thompson

osoba
E-mail:datenschutz(at)schoener-wohnen-farbe.com

Predmet tohto vyhlásenia o ochrane údajov
Tešíme sa z vašej návštevy našej webovej stránky a z vášho záujmu o naše produkty. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o tom, ktoré údaje sa získavajú pri vašej návšteve a ako ich spracúvame a používame.

Právny základ ochrany údajov sa uvádza v európskom všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) a v nemeckom zákone o telekomunikačných médiách (TMG).

Osobné údaje
Osobné údaje (čl. 4 ods. 1 GDPR), ako sú napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nezaznamenávame, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne, napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo v rámci prihlásenia sa na odber newslettera. Údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne, používame výlučne na účel, na ktorý ste nám ich poskytli. Vaše údaje budeme používať aj v rámci ďalších ponúk alebo na marketingové účely, len ak ste nám poskytli súhlas na tieto účely.

Používanie súborov cookies
V záujme zvýšenia atraktívnosti našej webovej stránky a umožnenia používania určitých funkcií používame na rôznych stránkach tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré cookies, ktoré používame, sa po ukončení používania prehliadača, t. j. po jeho zatvorení, hneď vymažú (dočasné súbory cookies). Iné cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám spoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní cookies a vždy mohli rozhodnúť o ich povolení alebo môžete cookies povoliť pre určité prípady, či všeobecne vylúčiť. V prípade nepovolenia súborov cookies môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

Cookies používame len na účel získavania informácií o využívaní našej webovej ponuky a na štatistické účely.

Naše súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Osobné údaje, ktoré ste nám prípadne poskytli, sa s nimi nespájajú.
 
Využívanie služby Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie produkované súbormi cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tejto webovej stránke spoločnosť Google vašu IP-adresu najprv skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená celá IP adresa a tam bude skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na tvorbu správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky. IP-adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zamedziť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné využívať všetky služby tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ďalej môžete nepovoliť zaznamenávanie údajov, ktoré vytvárajú cookies a ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, keď si stiahnete a nainštalujete plug-in do prehliadača dostupný na tomto odkaze. Bližšie informácie o tejto téme nájdete na tools.google.com/dlpage/gaoptout, resp. na stránke www.google.com/analytics/learn/privacy.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane údajov).   
 
Zaznamenávaniu svojich údajov službou Google Analytics môžete zamedziť kliknutím na tento odkaz. Uloží sa súbor opt-out-cookie, ktorý zabraňuje zaznamenávaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky:

deaktivovať Google Analytics

Odkazy na ďalšie webové stránky
Keď vyvoláte externé webové stránky z našej stránky (externý odkaz), môže externý prevádzkovateľ získavať z vášho prehliadača údaje, z ktorej našej internetovej stránky ste sa k nemu dostali. Za tieto údaje zodpovedá príslušný prevádzkovateľ. Tento proces nevieme ovplyvniť.
 
Začlenenie služieb a obsahov tretích strán
Môže sa stať, že v rámci tejto online ponuky bude začlenený obsah tretích strán, ako sú napríklad videá YouTube, mapový materiál Google-Maps, RSS-Feeds a grafiky iných webových stránok. Predpokladom je, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len ako „tretia strana“) využívajú IP-adresu používateľov. Bez IP-adresy by totiž nemohli poslať obsah prehliadaču príslušného používateľa. IP-adresa je preto potrebná na prezentáciu tohto obsahu. Usilujeme sa používať len taký obsah, ktorého poskytovateľ používa IP-adresu len na dodanie obsahu. Nemáme však vplyv na to, ak tretia strana ukladá IP-adresu napríklad na štatistické účely. Pokiaľ nám to je známe, oboznámime s tým používateľov.

Práva používateľov
Máte právo dostať na žiadosť bezplatne informácie o svojich osobných údajoch, ktoré sa ukladajú. Ďalej máte právo na opravu nesprávnych údajov, obmedzenie spracovania a vymazanie svojich osobných údajov v náležitých prípadoch, uplatniť svoje práva na prenosnosť údajov a v prípade domnienky neoprávneného spracovania údajov podať sťažnosť dozornému úradu. Takisto môžete odvolať súhlasy s účinnosťou do budúcnosti.
Vymazanie údajov
Údaje, ktoré sú u nás uložené, budú vymazané, keď už nie sú potrebné na svoj zamýšľaný účel a vymazaniu nebránia zákonné povinnosti uchovávania. Pokiaľ údaje nie sú vymazané, lebo sú potrebné na iný a zákonne prípustný účel, bude ich spracovanie obmedzené. T. j. údaje sa zablokujú a nespracúvajú sa na iné účely. Platí to napr. pre údaje, ktoré sa musia uchovávať z obchodno-právnych alebo daňovo-právnych dôvodov.
 
 Právo namietať
Voči budúcemu spracovaniu svojich osobných údajov môžete podľa zákonných ustanovení kedykoľvek namietať. Namietať môžete najmä voči spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
V prípade ďalších otázaok napíšte priamo na adresu datenschutz(at)schoener-wohnen-farbe.com